Usługi

Spis treści

Być może zainteresuje cię też...

Zabezpieczamy interesy dewelopera na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Wdrażamy sprawdzone w praktyce rozwiązania finansowo-prawne. Rekomendujemy realizacje projektów tylko z ponadprzeciętną rentownością.
Profesjonalnie zajmujemy się finansami projektów deweloperskich. Pomagamy maksymalizować zyski z inwestycji. Ułatwiamy właścicielom firm deweloperskich podejmować lepsze decyzje.
Opracowujemy profesjonalne biznesplany oraz modele finansowe na potrzeby pozyskania finansowania od inwestorów, banków, funduszy inwestycyjnych.
Profesjonalne wsparcie inwestorów przy ubieganiu się o kredyt deweloperski, pozyskiwaniu finansowania od inwestorów, tworzeniu biznesplanów.